Zielone Szkoły

Zielone Szkoły

Proponujemy organizacje zielonych szkół z różnorodnymi programami edukacyjnymi.
Są to programy autorskie opracowane we współpracy z Fundacją Europejskie
Centrum Rozwoju oraz z placówkami dydaktycznymi.
Celem jest tworzenie atmosfery sprzyjającej kształtowaniu twórczej postawy dziecka poprzez;

– Rozwijanie kreatywnego myślenia.
– poznanie charakterystycznych cech fauny, flory uwrażliwianie na piękno krajobrazu,
– rozwijanie zainteresowań – turystycznych, geograficznych i historycznych
– uczenie tolerancji dla innych ludzi (ich kultury, religii, języka),
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie
– kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
– kształtowanie określonych umiejętności matematycznych,
– wyrabianie umiejętności dbania o swoje zdrowie i higienę osobistą,
– utrwalanie zasad bezpiecznego współżycia i współdziałania w grupie,
– wdrażanie do aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej poprzez spacery,
– gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkursy, itp.,
– wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowywania się
– w miejscach publicznych.

Zapraszamy szkoły i nauczycieli do współpracy.
My zorganizujemy wszystkie formalności.
Opracujemy program, zabezpieczymy transport, nocleg, opiekę pilota, animatora, atrakcje turystyczne.
Młodzież odbieramy z terenu całego kraju.

propozycje zielone szkoły – pakiety

7
dni

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy

7
dni

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy

7
dni

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy

7
dni

7
dni

7
dni

7
dni

Zielone Szkoły

Zapraszamy nauczycieli do współpracy

Organizujemy wycieczki naukowe, edukacyjne, integracyjne, współpracujemy z przewodnikami oraz rezerwujemy bilety wstępów.